Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un téntol a l’arribada massiva d’alumnat de l’estranger al sistema educatiu balear
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació inclusiva -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Inclusive education -- Spain -- Illes Balears ; Education
Resum-Abstract:  El curs escolar 2009-2010 ha vingut marcat, des del punt de vista de l’escolarització, per una aturada en el creixement continuat i massiu de l’alumnat dels centres educatius de les Illes Balears, com a conseqüència de la immigració procedent de l’estranger. El balanç negatiu de 1.593 alumnes estrangers des de maig de 2009 fins al mes d’abril de 2010 té, evidentment, una relació directa amb la crisi econòmica i ha permès crear un ambient, un context, o situació de téntol després d’una dècada d’increment constant d’alumnat procedent de la resta del món. Juntament amb la diversitat de les comunitats educatives a les Illes, un repte important és el de la mobilitat de l’alumnat, entorn de la qual es fan una sèrie de reflexions en la segona part de l’article. ; El curso escolar 2009-2010 se ha caracterizado, desde el punto de vista de la escolarización, por un estancamiento en el crecimiento continuado y masivo del alumnado de los centros educativos de las Islas Baleares, como consecuencia de la inmigración procedente del extranjero. El balance negativo de 1.593 alumnos extranjeros desde mayo de 2009 hasta el mes de abril de 2010 tiene, evidentemente, una relación directa con la crisis económica y ha permitido crear un ambiente, un contexto, o situación de «téntol» después de una década de aumento continuado de los alumnos procedentes del resto del mundo. Junto con la diversidad de las comunidades educativas de las Islas, un reto importante es el de la movilidad del alumnado, respecto a la que se realizan una serie de reflexiones en la segunda parte del artículo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 118-148
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess