Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La formació professional com a element clau per a la societat del futur
Autor/es Estaràs Fernández, Joan ; Molino Roca, Àngels ; Mulet Covas, Antoni ; Sorell Adrover, Cristina ; Verdejo Rodríguez, Consuelo
Matèries en català: Formació professional ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Vocational education ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article pretén evidenciar la necessitat d’una formació professional nova en la seva concepció i aplicació. A més d’algunes dades significatives, aporta l’opinió sobre alguns temes clau. Especialment, la relació del teixit productiu amb les necessitats d’una organització de la formació professional diferent per a una època diferent, al servei de les persones, l’economia i la societat en general. ; Este artículo pretende evidenciar la necesidad de una formación profesional nueva en su concepción y aplicación. Además de algunos datos significativos, aporta la opinión sobre algunos temas clave. Especialmente, la relación del tejido productivo con las necesidades de una organización de la formación profesional diferente para una época diferente, al servicio de las personas, la economía y la sociedad en general.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 98-117
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess