Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació a Eivissa: dades, reflexions i perspectives de futur
Autor/es Fernández Otero, Edelmiro
Matèries en català: Educació --Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  Aquest estudi intenta aportar algunes dades i reflexions sobre determinats aspectes de la situació educativa d’Eivissa. Aquestes reflexions prenen com a punt de partida una sèrie de dades sobre població escolar, oferta educativa i professorat. L’estudi conclou amb referències als aspectes de constant preocupació de la comunitat educativa: el dèficit d’infraestructures educatives, la insuficiència de l’oferta educativa i de serveis complementaris, el desequilibri en l’escolarització de l’alumnat nouvingut, la inestabilitat de les plantilles de professorat i la proposta de dotació d’autonomia per resoldre els nostres problemes en educació. ; Este estudio trata de proporcionar algunos datos y reflexiones sobre diversos aspectos de la situación educativa de Eivissa. Se toma como punto de partida un conjunto de datos sobre la población escolar, la oferta educativa y las características del profesorado. La segunda parte pone de manifiesto algunos elementos que preocupan a la comunidad educativa: el déficit en infraestructuras, las insuficiencias de la oferta educativa i complementaria, los desequilibrios en la escolarización del alumnado inmigrante, la inestabilidad de las plantillas y la propuesta para que Eivissa tenga autonomía para resolver los problemas educativos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 38-66
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess