Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Interessa, realment, l’educació a la societat de les Illes Balears?
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Sociologia de l'educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación ; Sociología de la educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Educational sociology -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article pretenem analitzar, per una part, els punts més significatius del sistema educatiu de les Illes Balears i, per l’altra, reflexionar sobre la crisi econòmica i les seves repercussions sobre l’educació. En aquest sentit, es tracta de posar de manifest la importància que pot tenir el sistema educatiu per dur a terme un canvi en el model productiu de les Illes Balears. El canvi progressiu de model productiu, partint del turisme com a sector hegemònic de present i de futur, necessita, per aconseguir una economia competitiva i una societat cohesionada, una inversió en educació, d’acord amb els paràmetres dels països de l’OCDE i de la UE, però, també, una valorització social, cultural i empresarial de l’educació dins la nostra societat de les Illes Balears. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem reflexionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears i donar resposta a la pregunta si realment interessa l’educació a la societat de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos analizar, por una parte, los puntos más significativos del sistema educativo de las Illes Balears y, por otra parte, reflexionar sobre la crisis económica y sus repercusiones sobre la educación. En este sentido se trata de poner de manifiesto la importancia que puede tener el sistema educativo para realizar un cambio en el modelo productivo de las Illes Balears. El cambio progresivo de modelo productivo, partiendo del turismo como sector hegemónico de presente y de futuro, necesita, para conseguir una economía competitiva y una sociedad cohesionada, de una inversión en educación, de acuerdo con los parámetros de los países de la OCDE y de la UE, pero, también, de una puesta en valor social, cultural y empresarial de la educación dentro de nuestra sociedad de las Baleares. Sobre estas cuestiones y otras queremos reflexionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Illes Balears y dar respuesta a la pregunta sobre si realmente interesa la educación a la sociedad de las Illes Balears.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 18-36
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess