Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2009)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació ; Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article presentam dades referides al sistema educatiu no universitari de les Illes Balears. La lectura i anàlisi de les darreres dades del MEC i de la Conselleria d’Educació ens permeten de!nir el per!l del sistema educatiu actual i, des d’una visió retrospectiva, observar-ne les tendències i els canvis més signi!catius. ; En el artículo presentamos datos referidos al sistema educativo no universitario de las Islas Baleares. La lectura y el análisis de los últimos datos del MEC y de la Conselleria d’Educació, nos permite de!nir el per!l del sistema educativo y, desde una visión retrospectiva, observar las tendencias y los cambios más signi!cativos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 506-522
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess