Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El CEIP Margalida Florit de Ciutadella: anàlisi d’una escola transparent
Autor/es Claustre de mestres del CEIP Margalida Florit
Matèries en català: Escoles ; Projecte educatiu -- Illes Balears -- Menorca ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Proyecto educativo de centro -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Schools ; Educational project -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca (Ciutadella) ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article analitzem les característiques del CEIP Margalida Florit de Ciutadella, l’evolució, el projecte educatiu, l’ús que fa de les noves tecnologies, les àrees d’aprenentatge, els aprenentatges globalitzats, la tasca que hi duu a terme la nova !gura de la mestra assessora, les funcions dels espais i dels racons, l’organització dels aprenentatges, etc. Una de les idees bàsiques de la nostra proposta metodològica és donar a conèixer a les famílies què fem a l’escola i, per això, les convidem a participar-hi; es tracta de fer una escola transparent. ; En este artículo se analizan las características del CEIP Margalida Florit de Ciutadella, su evolución, su proyecto educativo, el uso de las nuevas tecnologías, las áreas de aprendizaje, los aprendizajes globalizados, el nuevo papel de la maestra asesora, las funciones de los espacios y de los rincones, la organización de los aprendizajes, etc. Una de las ideas básicas de la escuela, de la propuesta metodológica es dar a conocer a las familias lo que hacemos en la escuela al mismo tiempo que los invitamos a participar; se trata de hacer una escuela transparente.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 450-462
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess