Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Costums d'oci i valoració del consum per part dels estudiants universitaris i de batxillerat a Mallorca
Autor/es Colom Cañellas, Antoni J. ; Fernández Bennàssar, M. Carme ; Pastor Homs, M. Immaculada ; Rincón Verdera, Joan Carles
Matèries en català: Lleure Mallorca ; Estudiants universitaris -- Illes Balears -- Mallorca ; Educació
Matèries en castella: Estudiantes universitarios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Leisure Spain Majorca ; College students -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education
Resum-Abstract:  Aquest treball es fruit de la recerca Temps lliure, oci i consum juvenil: bases per a una proposta d’educació per al consumidor en les etapes de l’educació obligatòria a les Illes Balears. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer els valors i hàbits consumidoristes juvenils dels estudiants de batxillerat i dels universitaris que cursen els estudis a Mallorca, per tenir una idea orientativa de la direcció envers la qual desenvolupen aquesta activitat. En una segona fase, aquesta investigació ens ha de permetre fonamentar una proposta d’educació pel consum en l’etapa de l’ensenyament primari i de l’ESO, per intentar reorientar a temps les desviacions consumidoristes que no són considerades pertinents des d’una perspectiva educativa. Per això, ens interessa saber cap a on s’orienta l’oci i el consum dels joves, per poder rede!nir conductes en etapes prèvies de la formació i desenvolupar, per tant, una proposta curricular d’educació per al consum en l’ensenyament primari. Es tracta de saber cap a on es dirigeixen les pautes d’oci juvenil i de consum per després poder actuar i intervenir pedagògicament. Per aconseguir-ho, haurem de fer les activitats següents: - Conèixer els costums d’oci i de consum dels nostres joves - Dissenyar un programa d’educació pel consum en funció de la realitat descoberta Hem de dir que aquí solament ens centrarem en el primer aspecte. ; Este trabajo es fruto de la investigación Tiempo libre, ocio y consumo juvenil: bases para una propuesta de educación para el consumidor en las etapas de la educación obligatoria en las Islas Baleares. El objetivo de este estudio es conocer los valores y hábitos consumistas juveniles de los estudiantes de bachillerato y de los universitarios que cursan los estudios en Mallorca, con el !n de obtener una idea aproximada de la dirección hacia la cual desarrollan esta actividad. En una segunda fase, esta investigación nos debe permitir fundamentar una propuesta de educación para el consumo en la etapa de la enseñanza primaria y de la ESO, con el objetivo intentar reorientar a tiempo las desviaciones consumistas que no son consideradas pertinentes desde una perspectiva educativa. Por ello, nos interesa conocer hacia dónde se orienta el ocio y el consumo de los jóvenes, para poder rede!nir conductas en etapas previas de la formación y desarrollar, por lo tanto, una propuesta curricular de educación para el consumo en la enseñanza primaria. Se trata de saber hacia dónde se dirigen las pautas de ocio juvenil y de consumo para posteriormente poder actuar e intervenir pedagógicamente. Por conseguirlo, realizaremos las actividades siguientes: - Conocer las costumbres de ocio y de consumo de nuestros jóvenes - Diseñar uno programa de educación por el consumo en función de la realidad descubierta En este artículo nos centramos en el primer aspecto.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 358-404
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess