Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Intervencions de l’educadora social a la residència de la Bonanova
Autor/es Sastre Navarro, Alba
Matèries en català: Educadors socials
Matèries en castella: Educación social
Matèries en anglès: Social workers
Resum-Abstract:  La residència mixta de pensionistes La Bonanova depèn de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) del Consell de Mallorca. Té 562 residents, entre estades permanents, temporals i centre de dia. Des del maig de 2008 hi començà a fer feina una educadora social i es creà el Departament Educatiu i de Dinamització. El departament duu a terme intervencions educatives i de dinamització a la residència amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels residents. ; La residencia mixta de pensionistas La Bonanova depende del IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) del Consell de Mallorca. Cuenta con 562 residentes entre estancias permanentes, temporales y centro de día. Desde mayo del 2008 se introdujo la figura profesional del educador social y se creó el Departamento Educativo y de Dinamización. Desde el departamento se llevan a cabo intervenciones de carácter educativo y de dinamización de la residencia, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los residentes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 346-356
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess