Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa experimental per millorar la convivència en els centres educatius de secundària mitjançant la inclusió de la figura professional d’un tècnic d’intervenció socioeducativa
Autor/es Salas Planas, Susana ; Garau López, Mica ; Muñoz Hernández, Mar
Matèries en català: Escoles secundàries ; Convivència escolar ; Educació
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: High schools ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article presentam el Programa experimental per a la millora de la convivència en els centres educatius de secundària mitjançant la inclusió de la figura professional d’un Tècnic d’Intervenció Socioeducativa (TISE). Actualment, els centres educatius tenen unes necessitats noves per a les quals requereixen professionals especialitzats, i, per aquest motiu, ha estat creada la figura del Tècnic d’Intervenció Socioeducativa. La seva funció és preventiva, de col·laboració amb els equips directius, educatius i amb els Serveis Socials per integrar tots els alumnes i fer el seguiment d’aquells que tenen risc de patir exclusió social, a més de col·laborar per facilitar la relació entre el centre escolar i les famílies. Els centres educatius de cada vegada tenen una realitat més complexa, amb situacions de conflicte juvenil, de xoc i interacció culturals que generen tensions i problemes de convivència, i que, per tant, requereixen nous sistemes d’intervenció. ; En este artículo presentamos el Programa experimental para la mejora de la convivencia en los centros educativos de secundaria mediante la inclusión de la figura profesional de un Técnico de Intervención Socioeducativa (T.I.S.E.). Actualmente, los centros educativos tienen nuevas necesidades que implican la inclusión de nuevos profesionales. De aquí viene la creación de la figura del técnico de intervención socioeducativa. Su función es preventiva, colaboradora con los equipos de dirección, educativos y con los servicios sociales, para la integración de todos los alumnos y para el seguimiento de aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social, a la vez que pretende ser facilitadora de la relación entre el centro escolar y las familias. Es un hecho que los centros educativos presentan una realidad cada vez más compleja con situaciones de conflicto juvenil, de choque e interacción cultural que generan tensiones y conflictos de convivencia que requieren nuevas formas de intervención.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 316-344
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess