Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Característiques sociològiques dels alumnes universitaris de les Illes Balears. Curs 2008-2009
Autor/es Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Estudiants universitaris -- Illes Balears ; Sociologia
Matèries en castella: Estudiantes universitarios -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Sociología
Matèries en anglès: College students -- Spain -- Balearic Islands ; Sociology
Resum-Abstract:  El propòsit d’aquest article és oferir, necessàriament sintetitzat, el resultat d’una exhaustiva anàlisi sobre alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els últims anys. L’estudi, desenvolupat gràcies a la col·laboració de diversos organismes (SEQUA-UIB, UNED, UOC),analitza en detall els indicadors de bàsics i les variables de context dels darrers cinc anys a les Illes Balears. ; El propósito de este artículo es ofrecer, necesariamente sintetizado, el resultado de un exhaustivo análisis sobre el alumnado universitario de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los últimos años. El estudio, desarrollado gracias a la colaboración de diversos organismos (SEQUA-UIB, UNED, UOC), analiza en detalle los indicadores básicos y las variables de contexto de los últimos cinco años en las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 286-313
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess