Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La llengua catalana a la UIB: l’ús a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2007-2008) i coneixement subjectiu (autoavaluació) de l’alumnat (curs 2008-2009). Una actualització
Autor/es Bassa i Martín, Ramon
Matèries en català: Català Ús
Matèries en castella: Llenguatge i llengües--Ensenyament -- Illes Balears
Matèries en anglès: Catalan language -- Usage -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Presentam les dades sociolingüístiques que a través de la tasca que realitza i coordina el Servei Lingüístic de la UIB s’han obtingut sobre l’ús del català (i l’espanyol) a la Universitat de les Illes Balears durant el curs 2008-2009, així com una actualització i revisió de les dades sobre l’ús a la docència i la recerca des de l’any 1999-2000 al 2007-2008, juntament amb el coneixement subjectiu que declara tenir l’alumnat sobre llengües durant el curs 2008-2009. ; Presentamos los datos sociolingüísticos que a través de la actuación que realiza el Servei Lingüístic de la UIB se han obtenido sobre el uso de la lengua catalana (y la española) en la Universidad de las Illes Balears durante el curso 2007-2008, así como una actualización y revisión de los datos sobre el uso del catalán en la docencia y la investigación desde el año 1999-2000 al 2007-2008. juntament con el conocimiento subjetivo que declara tener el alumnado sobre idiomas durante el curso 2008-2009.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 240-285
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess