Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació de l’educació musical elemental a les Illes Balears: les escoles de música i/o dansa reconegudes
Autor/es Berbel Gómez, Noemí
Matèries en català: Música -- Ensenyament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Música -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Music -- Instruction and study -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article pretén analitzar la repercussió i l’abast que les escoles de música i/o dansa reconegudes estan produint sobre l’ensenyament de la música, dins l’àmbit dels estudis de règim especial, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la !nalitat de donar una sèrie de recomanacions per millorar la seva situació futura, a partir de l’anàlisi de la seva evolució i situació actual. ; Este artículo pretende analizar la repercusión y el alcance que las escuelas de música y/o danza reconocidas están produciendo sobre la enseñanza de la música, dentro del ámbito de los estudios de régimen especial, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la !nalidad de dar una serie de recomendaciones para mejorar su situación futura, a partir del análisis de su evolución y situación actual.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 172-206
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess