Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’escolarització com a mecanisme d’integració dels alumnes estrangers
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Integració escolar ; Educació
Matèries en castella: Integración escolar ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School integration ; Education
Resum-Abstract:  La finalitat bàsica d’aquest article és reflexionar sobre els recursos de l’escolarització i l’efcàcia que tenen, en el context de les Illes Balears, en la línia d’afavorir una distribució més equitativa dels alumnes estrangers en la xarxa de centres finançats amb fons públics (públics i concertats). La nostra tesi, repetida de manera persistent en els anuaris anteriors, sosté la importància d’aquest fet per millorar la integració dels alumnes procedents de famílies immigrades a l’arxipèlag. I, com ja és habitual de la nostra col·laboració en l’Anuari, presentam les dades evolutives dels alumnes estrangers per poder-ne fer una prospectiva temporal. ; La finalidad básica de este artículo es reflexionar sobre los recursos de la escolarización y la eficacia que tienen, en el contexto de las Islas Baleares, en la línea de favorecer una distribución más equitativa de los alumnos extranjeros en la red de centros financiados con fondos públicos (públicos y concertados). Nuestra tesis, repetida de manera persistente en los anuarios anteriores, sostiene la importancia de este hecho para mejorar la integración de los alumnos procedentes de familias inmigradas al archipiélago. Y, como ya es habitual en nuestra colaboración en el Anuario, presentamos los datos evolutivos de los alumnos extranjeros para poder realizar una prospectiva temporal.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 138-171
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess