Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació de l’adquisició de procediments científics per part de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat a les Illes Balears
Autor/es Grup FIPS
Matèries en català: Ciència -- Ensenyament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Ciencias -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Science Study and teaching (Secondary) ; Education
Resum-Abstract:  L’objecte d’aquesta investigació és determinar el nivell d’adquisició de procediments cientí!cs per part dels alumnes de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat de les Illes Balears. La referència són els requeriments necessaris que estableixen els currículums o!cials i també les propostes dels professors de la Universitat quant a les !tes que seria desitjable assolir al respecte. No pretenem fer comparacions amb els resultats obtinguts a altres comunitats de l’Estat espanyol o a altres països del nostre entorn. ; El objeto de esta investigación es determinar el nivel de adquisición de procedimientos cientí!cos adquiridos por parte del alumnado de 4º de la ESO y de 2º de bachillerato de las Illes Balears, tomando como referencia los requerimientos necesarios que establecen los currículos o!ciales y, también, las propuestas del profesorado de la universidad en cuanto a las metas que seria deseable alcanzar al respecto. No se incluye, en las pretensiones del estudio, realizar comparaciones con los resultados obtenidos en otras comunidades del estado o en otros países de nuestro entorno.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 106-137
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess