Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Indicadors per a l’anàlisi del sistema educatiu de Menorca
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears -- Menorca ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Education
Resum-Abstract:  Aquest estudi actualitza un conjunt de dades i indicadors que ja hem publicat en anuaris anteriors (concretament, els de 2005 i 2007) i pretén identi!car les línies d’aprofundiment i millorar-les a mitjà i llarg termini. Fem aquesta prospecció a partir de l’acord unànime del Consell Escolar de Menorca de dia 2 d’abril de 2009, que aprovà un pacte futur per l’educació. Hi incloem, per primera vegada, dades provisionals dels estudiants universitaris menorquins i de la Universitat on estudien. ; El presente estudio analiza un conjunto de datos e indicadores que ya se han publicado en anteriores anuarios (concretamente el de 2005 i 2007) y pretende identi!car las líneas de mejora a medio y largo plazo. Planteamos esta prospección a raíz del acuerdo unánime del Consell Escolar de Menorca, de día 2 de abril de 2009, que aprobó un futuro pacto por la educación. Incluimos, por primera vez, datos provisionales en relación a los estudiantes universitarios menorquines y la universidad donde cursan sus estudios.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 46-104
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess