Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els béns del sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article pretenem posar de manifest, per una part, els punts més signi!catius del sistema educatiu no universitari i universitari de les Illes Balears i, per una altra, re"exionar sobre determinats aspectes del sistema educatiu que tenen a veure, entre altres qüestions, amb la convivència educativa des de la perspectiva del gènere o d’altres col·lectius o amb tot el que implica el posar en valor l’educació en uns moments de crisi econòmica global i en què es planteja canviar el model de creixement econòmic espanyol o de les Illes Balears. Es tracta, doncs, de parlar no solament del mal o mals de l’escola, sinó també dels béns de l’escola, dels aspectes positius de l’educació. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem re"exionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos poner de mani!esto, por una parte, los puntos más signi!cativos del sistema educativo no universitario y universitario de las Islas Baleares y, por otra, re"exionar sobre determinados aspectos del sistema educativo, que tienen que ver, entre otras cuestiones, con todo el que hace referencia a la convivencia educativa desde la perspectiva del género o de otros colectivos, o con todo el que implica el poner en valor la educación en unos momentos de crisis económica global Y en unos momentos en que se plantea cambiar el modelo de crecimiento económico español o de las Islas Baleares. Se trata, pues, de hablar no sólo del mal o males de la escuela, sino también de los bienes de la escuela, de los aspectos positivos de la educación. Sobre estas cuestiones y de otras queremos re"exionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 20-44
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess