Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències
Autor/es Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Abandó dels estudis -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: High school dropouts Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’abandonament dels estudis és una de les problemàtiques que preocupa més els organismes educatius i institucions nacionals i internacionals.En aquest sentit, l’abandonament escolar és un problema greu a la nostra comunitat autònoma que pot di!cultar la cohesió social i posar en risc les trajectòries d’inserció social d’un nombre notable d’individus. ; El abandono de los estudios es una de las problemáticas que preocupa más los organismos educativos e instituciones nacionales e internacionales.En este sentido, el abandono escolar es un problema grave en nuestra comunidad autónoma que puede di!cultar la cohesión social y poner en riesgo las trayectorias de inserción social de un número notable de individuos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 346-360
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess