Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema escolar de les Illes Balears en xifres
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article presentam algunes dades referides al sistema educatiu no universitari de les Illes Balears. Per una banda, mostram la situació educativa del curs actual i, per una altra, n’oferim una lectura evolutiva amb les variacions dels darrers cursos. Presentam dades del MEC, de la Conselleria d’Educació i Cultura, i informes socials i educatius diversos. ; En el artículo presentamos datos referidos al sistema educativo no universitario de las Islas Baleares. Por una parte mostramos la situación educativa en el curso actual y por otra ofrecemos una lectura evolutiva con las variaciones que se han dado en los últimos cursos. Presentamos datos del MEC, de la Conselleria d’Educació i Cultura de la CAIB y diferentes informes sociales y educativos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 332-344
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess