Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’atenció a la diversitat a l’IES Algarb: el programa Alter
Autor/es Recio de la Fuente, Rafael ; Garcia Machancoses, Carolina
Matèries en català: Educació ; Atenció a la diversitat -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Attention to diversity -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  El programa ALTER és considerat una modalitat del programa d’intervenció socioeducativa per a joves. Sorgeix com una iniciativa de pràctiques formatives en empreses (a diferència del PISE, que és un taller extern al centre i que es desenvolupa per aules) que tenen un caire preventiu i s’adreça a joves que tenen un risc elevat de fracàs escolar i problemes en l’àmbit social. En aquest article analitzam el programa ALTER de l’IES de l’ Algarb d’ Eivissa. ; El programa ALTER es considerado una modalidad del programa d’intervención socioeducativa para jóvenes. Surge como una iniciativa de prácticas formativas en empresas (a diferencia del PISE, que es un taller externo al centro y que se desarrolla por aulas) que tienen un cariz preventivo y se dirige a jóvenes que tienen un riesgo elevado de fracaso escolar y problemas en el ámbito social. En este artículo analizamos el programa ALTER de l’IES de l’ Algarb d’ Eivissa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 292-313
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess