Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Escola Francesc d’Albranca: un repte de futur
Autor/es Alemany Salvà, Catalina ; Coll Pons, Mònica
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  Aquest treball mostra alguns dels mètodes d’ensenyament que es duen a terme al CP Francesc d’Albranca des Migjorn Gran (Menorca) a partir de la convicció que l’ensenyament ha de tenir a veure amb els interessos i les necessitats dels !llets i !lletes. Aquesta manera de treballar ens permet una dinàmica oberta i "exible i també facilita molt el treball autònom de l’alumnat i l’atenció a la diversitat per part dels mestres. ; El presente trabajo muestra algunos de los métodos de enseñanza que se llevan a la práctica en el Colegio Público Francesc d’albranca des Migjorn Gran (isla de Menorca) a partir de la convicción de que la enseñanza tiene que ver con los intereses y con las necesidades de los niños y niñas... esta manera de trabajar nos permite una dinámica abierta, "exible... y también facilita el trabajo autónomo del alumnado, y la atención a la diversidad por parte de maestros y maestras.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 280-290
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess