Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Projecte Comenius a l’IES Aurora Picornell. Diversitat a l’escola europea.
Autor/es Martorell Vanrell, Jerònima M. ; Rosselló Costa, Maria Antònia
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain --Balearic Islands -- Majorca
Resum-Abstract:  En aquest article presentam el projecte Comenius del nostre centre, l’IES Aurora Picornell, que començà el curs 2005-2006 i ha !nalitzat el 2007-2008. Exposam les diferents activitats que s’han dut a terme en aquest període tant en el grup internacional com a l’IES. Aquest projecte ha obert el centre a Europa i, sens dubte, ha suposat una experiència única per als estudiants i el professorat. ; En este artículo presentamos el Proyecto Comenius de nuestro centro, IES Aurora Picornell, que empezó el curso 2005-06 y ha !nalizado el 2007-08. Se exponen las diferentes actividades que se han llevado a cabo en este periodo tanto en el grupo internacional como en el IES. Este proyecto ha abierto el centro a Europa y , sin duda, ha signi!cado una experiencia única para el profesorado y para el alumnado.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 256-278
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess