Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Representacions socials: docents i alumnes en un context estigmatitzat. El cas de Son Gotleu
Autor/es Vecina Merchante, Carlos
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Mallorca (Son Gotleu) ; Estigma (Psicologia social) -- Illes Balears -- Mallorca (Son Gotleu)
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Son Gotleu (Palma of Majorca) ; Stigmatization-- Spain -- Son Gotleu (Palma of Majorca)
Resum-Abstract:  Aquest article presenta algunes dades i conclusions d’una investigació centrada en les representacions socials dels docents sobre la població immigrant i la situació als centres d’ensenyament, juntament amb les valoracions dels alumnes respecte de l’escola i els mestres. La metodologia utilitzada és l’estudi de cas, amb una aproximació etnogrà!ca al barri de Son Gotleu com a marc de l’objecte de l’estudi. ; Este artículo presenta algunos datos y conclusiones de una investigación centrada en las representaciones sociales de los docentes, sobre la población inmigrante y la situación de los centros de enseñanza, junto a las valoraciones de los alumnos, respecto a la escuela y los maestros. La metodología utilizada es el estudio de caso con una aproximación etnográ!ca al barrio de Son Gotleu, como marco del objeto de estudio.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 240-254
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess