Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     El fracàs escolar a les Illes Balears. Elements per a l’anàlisi i la comprensió
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Fracàs escolar Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: School failure Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  En aquest document recollim alguns dels indicadors més importants del context i dels recursos educatius de les Illes Balears per analitzar el fracàs escolar, entès com el percentatge d’alumnes que no obtenen la titulació que els acrediti haver !nalitzat de manera satisfactòria l’educació obligatòria, tenint en compte, també, un criteri evolutiu i comparatiu. ; En este documento se recogen algunos de los indicadores más importantes del contexto y de los recursos educativos de las Islas Baleares para analizar el fracaso escolar, entendido como el porcentaje de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber !nalizado satisfactoriamente la educación obligatoria, teniendo en cuenta, también, un criterio evolutivo y comparativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 202-222
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess