Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Competències tecnològiques dels alumnes i professors de les Illes Balears
Autor/es Pons Comella, Beatriu ; Salinas Ibáñez, Jesús
Matèries en català: Tecnologia de la informació -- Illes Balears
Matèries en castella: Tecnología educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Information technology -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Actualment, l’ús i accés a les noves tecnologies és un aspecte molt important perquè hom pugui desenvoluparse amb èxit en la nostra societat. Per això, a la UIB hem fet un estudi per conèixer les facilitats d’accés als mitjans tecnològics i les competències en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació que tenen els alumnes de les Illes Balears. També hem analitzat aquests aspectes en relació amb el professorat de secundària, ja que són els agents de què disposa la societat per capacitar els futurs treballadors i ciutadans. Finalment, hem comparat els resultats obtinguts amb els d’altres comunitats autònomes a partir de l’estudi realitzat per l’equip de Julio Cabero Almenara i M. del Carmen Llorente Cejudo, publicat a Dominios tecnológicos de las TICs por los estudiantes (2006). ; Actualmente el uso y acceso a las nuevas tecnologías es un aspecto muy importante para poder desarrollarse con éxito en nuestra sociedad. Por ello des de la UIB se ha llevado a cabo un estudio para conocer las facilidades de acceso a los medios tecnológicos y las competencias en el ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación que presentan los alumnos de las Islas Baleares. También se han analizado estos aspectos en relación al profesorado de secundaria, ya que son los agentes dispuestos por la sociedad para capacitar los futuros trabajadores y ciudadanos. Finalmente, se han comparado los resultados obtenidos con los que se obtuvieron en otras comunidades autónomas en el estudio realizado por el equipo de Julio Cabero Almenara y M. del Carmen Llorente Cejudo, publicado en “Dominios tecnológicos de las TICs por los estudiantes” (2006).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 92-118
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess