Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de 2008: un instrument per millorar la percepció social sobre el sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 12-15
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess