Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema escolar a les Illes Balears en xifres
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  En aquest article presentam algunes de les dades més rellevants del sistema educatiu no universitari de les Illes Balears. Es tracta, a grans trets, d’una aproximació a la realitat i a les problemàtiques socials i educatives de la nostra comunitat autònoma a partir d’indicadors diversos. Amb aquesta fi nalitat hem seleccionat una sèrie de dades del Ministeri d’Educació i Ciència, de la Conselleria d’Educació i Cultura de la CAIB, així com dels informes socioeducatius que anualment tracten acuradament aquesta temàtica. ; En este artículo presentamos algunos de los datos más relevantes del sistema educativo no universitario de las Islas Baleares. Se trata, a grandes rasgos, de una aproximación a la realidad y a las problemáticas sociales y educativas de nuestra comunidad autónoma, a partir de indicadores diversos. Con esta fi nalidad hemos seleccionado una serie de datos del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Conselleria de Educación y Cultura de la CAIB, así como de los informes socioeducativos que, anualmente, tratan rigurosamente esta cuestión.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 352-362
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess