Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Donar respostes a la diversitat. IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, Illa de Menorca
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Atenció a la diversitat ; Educació --Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain --Balearic Islands -- Minorca (Alaior)
Resum-Abstract:  Aquest treball aporta una visió històrica i actual de la tasca desenvolupada per l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, que enguany ha obtingut dos primers premis nacionals: el premi Marta Mata a la qualitat educativa i el premi a les accions adreçades als alumnes amb necessitats educatives especials. Ambdós premis avalen la trajectòria del centre, la validesa dels programes i projectes que hem posat en marxa i els resultats positius que hem obtingut en convivència i en rendiment acadèmic global. ; El presente estudio aporta una visión histórica y actual sobre la tarea educativa desarrollada por el IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior que durante este curso ha obtenido dos premios nacionales: el premio Marta Mata a la calidad educativa y el premio a las acciones dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. Los dos premios avalan la trayectoria del centro, la validez de sus programas y proyectos puestos en marcha y los resultados positivos obtenidos en convivencia y en rendimiento académico.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 330-349
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess