Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’orientació psicopedagògica en els centres d’educació secundària de les Illes Balears
Autor/es Bauzà Sampol, Antoni
Matèries en català: Ensenyament secundari -- Illes Balears ; Orientació (Psicologia) ; Psicopedagogía
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Secondary Education ; Orientation (Psychology)
Resum-Abstract:  En aquest article presentam la situació actual de l’orientació psicopedagògica —OP— en els centres d’educació secundària de les illes Balears. Per això, fem esment de la regulació normativa, del context en què es desenvolupa i de l’estat actual dels serveis que la presten. A més, oferim una síntesi dels resultats d’una recerca que té per objecte identificar el model professional predominant entre els orientadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les actituds, la percepció i les expectatives que té l’orientador sobre el seu desenvolupament professional. Les conclusions que n’extraiem ens serveixen per aportar elements de reflexió i debat sobre l’estat actual de l’orientació psicopedagògica. ; En este artículo se presenta la situación actual de la orientación psicopedagógica —OP— en los centros de educación secundaria de las Islas Baleares, haciendo mención a la regulación normativa, el contexto en que se desarrolla y el estado actual de los servicios que la prestan. Además se presenta una síntesis de los resultados de una investigación que pretende identifi car el modelo de orientación predominante entre los orientadores de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, las actitudes, la percepción y las expectativas que tiene el orientador sobre su desarrollo profesional. Las conclusiones que se extraen aportan elementos de reflexión y debate sobre el estado actual de la orientación psicopedagógica.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 276-305
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess