Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La investigació educativa a la UIB: anàlisi dels projectes d’investigació (1997-2006)
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education Research -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article presentam l’anàlisi de la investigació educativa duta a terme a la Universitat de les Illes Balears. Ha quedat recollida en el catàleg d’investigacions i en les memòries d’investigació publicades des de l’any 1997 fins al 2006 per l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. ; En este artículo presentamos el análisis de la investigación educativa llevada a cabo en la Universitat de les Illes Balears, que se ha recogido en el catálogo de investigaciones y en las memorias de investigación, publicadas desde el año 1997 hasta el 2006 por la Ofi cina de Suport a la Recerca (OSR) de la misma Universidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 224-242
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess