Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els menors immigrants no acompanyats a les Illes Balears
Autor/es Oliver Torelló, Josep Lluís
Matèries en català: Immigrants adolescents -- Illes Balears
Matèries en castella: Emigrantes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma9
Matèries en anglès: Teenage immigrants -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest treball es pretén efectuar una aproximació al fenomen dels menors estrangers no acompanyats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es descriu el fenomen, així com el seu marc normatiu de referència i les principals dades referides. També s’assenyalen algunes conclusions amb relació a l’anàlisi del fenomen. ; En este trabajo se pretende efectuar una aproximación al fenómeno de los Menores Extranjeros No Acompañados en el territorio de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Se describe el fenómeno así como el marco normativo de referencia y los principales datos al respecto. También se apuntan algunas conclusiones en relación al análisis del fenómeno
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 208-221
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess