Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució, descripció i perspectives de l’educació física i l’esport a les Illes Balears
Autor/es Palou Sampol, Pere ; Ponseti Verdaguer, F. Xavier ; Borràs Rotger, Pere Antoni ; Vidal Conti, Josep
Matèries en català: Educació ; Educació fisica -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación física -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Physical education and training -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En el present document es pretén donar una visió del passat, present i futur de l’educació física des del punt de vista del camp de l’educació. En el primer apartat s’analitza l’evolució històrica de l’educació física des dels seus inicis fi ns a l’actualitat, fent un especial incís en la situació a les Illes Balears, així com l’anàlisi dels diferents currículums ofi cials establerts a l’Estat espanyol. Finalment es dóna una visió de les tendències vers on es dirigeix l’educació física en el futur més proper. ; En el presente documento se pretende dar una visión del pasado, presente y futuro de la educación física desde el punto de vista del campo de la educación. En el primer apartado se analiza la evolución histórica de la educación física desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo un especial inciso en la situación en las Illes Balears, así como el análisis de los diferentes currículums ofi ciales establecidos en el Estado español. Finalmente se da una visión de las tendencias hacia donde se dirige la educación física en el futuro más cercano.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 82-94
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess