Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estat actual i futur immediat de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
Autor/es Gómez, Enrique ; Palou, Miquel ; Vergés, Agustí
Matèries en català: Educació secundària obligatòria -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Study and teaching (Secondary) -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Secondary -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  La finalitat del present treball és presentar una aproximació a l’estat actual de l’educació secundària obligatòria (ESO) a les Illes Balears, a partir de l’anàlisi d’una sèrie de dades i d’indicadors de rellevància en atenció als objectius d’aquesta etapa educativa. Tanmateix, l’estudi identifi ca els trets fonamentals que conformen la problemàtica actual de l’ESO i proposa un ventall de possibles actuacions i millores a partir de la realitat més propera que tenen els centres del nostre entorn. ; La finalidad del presente trabajo es presentar una aproximación al estado actual de la educación secundaria obligatoria (ESO) en las Illes Balears, a partir del análisis de una serie de datos e indicadores de relevancia en atención a los objetivos de esta etapa educativa. Asímismo, el estudio identifi ca los rasgos fundamentales de la problemática actual de la ESO y propone un conjunto de posibles actuaciones y mejoras a partir de la realidad más cercana que tienen los centros de nuestro entorno.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 62-81
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess