Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’adaptació dels infants i les seves famílies a les escoletes de Menorca
Autor/es Arnaiz Sancho, Vicenç
Matèries en català: Escoles bressol -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación infantil -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Nursery schools -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  Menorca s’ha anat configurant com un territori en el qual l’educació dels més petits compta ja amb una tradició pedagògica sòlida i peculiar en què destaquen la cooperació entre ensenyats i progenitors i la cura de la dimensió afectiva dels infants. En aquest article, s’exposa com es desenvolupa el procés d’adaptació en la primera escolarització i com es planifica la transició dels infants al segon cicle d’educació infantil amb unes estratègies prou innovadores que cerquen evitar el sofriment innecessari dels menuts i de les seves famílies ; Menorca se ha ido configurando como un territorio en el que la educación infantil cuenta ya con una tradición pedagógica sólida y peculiar en la que destacan la cooperación entre enseñantes y progenitores así como el cuidado de la dimensión afectiva de los pequeños. En este artículo se expone como se desarrolla el proceso de adaptación en la primera escolarización y como se planifica la transición de las niñas y los niños al segundo ciclo de educación infantil con unas estrategias novedosas que buscan como evitar el sufrimiento innecesario de los menores y de sus familiares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 432-444
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess