Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Projecte de formació de qualitat a l’IES Sa Colomina (Eivissa)
Autor/es Roig Martí, Dolors ; Hernández González, M. Carmen ; Olariaga Rodríguez, Ernesto ; Cardona Benítez, Antònia ; Bonet Torres, Josefa ; Ramon Tur, Lourdes
Matèries en català: Projecte educatiu ; Educació -- Illes Balears -- Ibiza
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  En aquest article es parlarà sobre el projecte d’implantació del sistema de gestió de qualitat en centres educatius (FPQ). El nostre centre educatiu va començar aquest projecte el curs 2003/2004 i ara mateix acaba de passar una auditoria externa feta per l’empresa AENOR per obtenir la certificació de qualitat basada en la norma UNE-EN ISO 9001:2000. ; En este artículo hablaremos del proyecto de implantación del sistema de gestión de calidad en centros educativos (FPQ). Nuestro centro comenzó este proyecto en el curso 2003/2004 i en estos momentos acaba de pasar una auditoría externa realizada por la empresa AENOR para obtener la certificación de calidad basada en la norma UNE-EN ISO 9001:2000.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 422-431
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess