Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’alumnat immigrant en el CP Joan Mas (Pollença)
Autor/es Cerdà Moragues, Margalida
Matèries en català: Educació ; Emigració i immigració
Matèries en castella: Emigrantes ; Educación
Matèries en anglès: Education ; Emigration and immigration
Resum-Abstract:  Aquest treball intenta aportar unes dades actualitzades i, a més, fer conèixer la situació a Pollença, concretament a l’escola Joan Mas, sobre el fenomen de la immigració. A partir de les dades recollides i d’una visió real del moment pretenem presentar la situació en què ens trobam i reflexionar sobre el present i el futur de la convivència entre cultures diferents. ; Este trabajo intenta aportar unos datos actualizados y dar a conocer la situación actual en Pollença, concretamente en el colegio Joan Mas, sobre el fenómeno de la inmmigración. A partir de los datos recogidos y de una visión real del momento pretendemos presentar la situación en que nos encontramos y reflexionar sobre el presente y el futuro de la convivencia entre culturas diferentes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 408-421
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess