Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les imatges de la immigració a Mallorca: interpretacions de la multiculturalitat i la ciutadania
Autor/es Pascual Galmés, Antònia
Matèries en català: Emigració i immigració ; Multiculturalisme
Matèries en anglès: Emigration and immigration ; Multiculturalism
Resum-Abstract:  Aquest article sintetitza les conclusions més destacades de la tesi doctoral Les imatges de la immigració a Mallorca. Pretén elaborar un mapa dels discursos sobre l’alteritat a Mallorca a partir de l’anàlisi de diversos grups de discussió i entrevistes obertes. Partint de la detecció de les distintes visions del fenomen migratori, s’analitzen els ressentiments i les actituds xenòfobes i el paper que juga la institució escolar en la construcció d’un discurs més igualitari. ; Este artículo sintetiza las conclusiones más destacadas de la tesis doctoral Las imágenes de la inmigración en Mallorca. Pretende elaborar un mapa de los discursos sobre la alteridad en Mallorca a partir del análisis de varios grupos de discusión y entrevistas abiertas. Partiendo de la detección de las distintas visiones del fenómeno migratorio, se analizan los resentimientos y las actitudes xenófobas, así como el papel que juega la institución escolar en la construcción de un discurso más igualitario.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 376-388
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess