Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Touza Garma, Carmen
Matèries en català: Educació familiar -- Illes Balears ; Drogoaddicció -- Prevenció
Matèries en castella: Drogadicción -- Prevención
Matèries en anglès: Family life education -- Spain -- Balearic Islands ; Drug addiction
Resum-Abstract:  Després d’explicar l’origen, els fonaments, l’estructura i continguts del Programa de competència familiar, en aquest treball presentem la metodologia i els resultats obtinguts sobre el procés d’execució d’aquest programa després d’aplicar-lo amb dues mostres de famílies d’usuaris de Projecte Home, a Palma. Els resultats mostren nivells de retenció superiors als d’altres programes de característiques similars i permeten treure conclusions molt positives sobre el funcionament del programa i sobre alguns aspectes que és possible optimitzar. ; Después de explicar el origen, los fundamentos, la estructura y los contenidos del Programa de competencia familiar, en este trabajo presentamos la metodología y los resultados obtenidos sobre el proceso de ejecución de este programa después de aplicarlo con dos muestras de familias de usuarios de Proyecto Hombre, en Palma. Los resultados muestran niveles de retención superiores a los otros programas de similares características y permiten sacar conclusiones muy positivas sobre el funcionamiento del programa sobre algunos aspectos del mismo que es posible optimizar.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 352-375
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess