Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cinquanta anys d’investigació educativa a les Illes Balears (1956-2005): una aproximació bibliomètrica
Autor/es Oliver Trobat, Miquel F.
Matèries en català: Educació Investigació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Investigación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education Research -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article presentam una anàlisi bibliomètrica sobre les tesis doctorals i els treballs de recerca especialitzats en educació fets per investigadors de les Illes Balears o que s’hi han vinculat. S’analitzen quantitativament les 100 tesis doctorals defensades públicament entre els anys 1956, data de la primera tesi localitzada, i l’any 2005. També s’analitzen 1.820 recerques educatives d’impacte territorial —per àmbits científics i per descriptors— fets per investigadors de les illes siguin o no doctors. Finalment, s’inclou un llistat amb les dades bàsiques de les 100 tesis doctorals analitzades. ; En este artículo presentamos un análisis bibliométrico sobre las tesis doctorales y los trabajos de investigación especializados en educación realizados por investigadores de las Islas Baleares o vinculados a ellas. Se analizan cuantitativamente las 100 tesis doctorales defendidas públicamente entre los años 1956, fecha de la primera tesis localizada, y el año 2005.También se analizan 1.820 investigaciones de impacto territorial —por ámbitos científicos y por descriptores— realizadas por investigadores de las islas sean o no doctores. Finalmente, se incluye un listado con los datos básicos de las 100 tesis doctorales analizadas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 314-351
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess