Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Bibliografia de l’educació a les Illes Balears (2000-2006)
Autor/es Sureda Garcia, Bernat ; Motilla Salas, Xavier
Matèries en català: Educació ; Educació ; Bibliografia
Matèries en castella: Educación ; Bibliografía
Matèries en anglès: Education ; Bibliography
Resum-Abstract:  L’exercici de les competències educatives per part de la CAIB ha comportat un increment notable de la producció bibliogràfica relacionada amb l’educació en els darrers anys. En aquesta bibliografia es pretén aplegar aquelles publicacions, llibres o CD-ROM, que atenen els aspectes més generals del sistema educatiu de les Illes Balears, inclosos tots els seus nivells escolars i els relacionats amb l’educació social o no reglada. S’hi inclouen obres que recullen investigacions històriques, sociològiques, didàctiques i recopilacions de la normativa legal sobre l’educació a les Illes publicades des de 2000 fins a l’actualitat. ; El ejercicio de las competencias educativas por parte de la CAIB ha supuesto un incremento notable de la producción bibliográfica relacionada con la educación en los últimos años. En esta bibliografía se pretende relacionar las publicaciones, libros o CD-ROM, que atienden a los aspectos más generales del sistema educativo de las Islas Baleares, incluidos todos sus niveles escolares y los relacionados con la educación social o no reglada. Se incluyen obras que recogen investigaciones históricas, sociológicas, didácticas y recopilaciones de la normativa legal sobre la educación en las Islas publicadas desde el 2000 hasta la actualidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 304-313
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess