Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució del projecte sociocultural Jovent: la dinamització del barri de sa Indioteria
Autor/es Cloquell Manresa, Andreu ; Rayó Bordoy, Miquel À.
Matèries en català: Casals de joves -- Illes Balears
Matèries en anglès: Youth centers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article explicam el desenvolupament d’una experiència que reflecteix la capacitat d’organització de la societat civil. El capellà Bartomeu Suau Serra ha estat el promotor de tot el moviment que anomenam Jovent al barri de sa Indioteria. A partir d’uns campaments que s’organitzaren l’estiu de l’any 1979 i la creació posterior del Club d’Esplai Jovent, va anar creant consciència de poble en la comunitat. També fomentant unes altres iniciatives socials que han tengut un denominador comú: la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment les més desfavorides. Malgrat el pas del temps, és una experiència viva que suposa un fort moviment social d’acció i lluita per un barri. ; En este artículo explicamos el desarrollo de una experiencia que refleja la capacidad de organización de la sociedad civil. El cura Bartomeu Suau Serra ha sido el promotor Jovent, un movimiento surgido en el barrio de sa Indioteria. A partir de unos campamentos que se organizaron el verano de 1979 y la posterior creación del Club d’Esplai Jovent se fue creando una conciencia de pueblo en la comunidad.También fomentando otras iniciativas sociales que han tenido un denominador común: la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente las más desfavorecidas. A pesar del paso del tiempo es una experiencia viva que supone un fuerte movimiento social de acción y lucha por un barrio.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 280-302
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess