Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’ús del català a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2005-2006)
Autor/es Bassa i Martín, Ramon
Matèries en català: Català -- Ús ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Lengua catalana -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Catalan language Usage ; Education ; Catalan language --.Usage
Resum-Abstract:  Aquest treball vol oferir la informació disponible sobre les dades d’ús del català a la docència i a la recerca a la Universitat de les Illes Balears, a partir de les enquestes i estadístiques realitzades des del curs 1999-2000 fins al curs 2005-2006, de manera destacada des del Servei Lingüístic.Així mateix, contextualitza els resultats i en repassa breument les característiques sociolingüístiques. ; Este trabajo ofrece la información disponible sobre los datos de uso del catalán en la docència y en la investigación en la Universidad de las Illes Balears, a partir de las encuestas i estadísticas realizadas desde el curso 1999-2000 hasta el actual curso 2005-2006; de manera destacada desde el Servei Lingüístic. Asimismo, contextualiza los resultados y repasa brevemente sus características sociolingüísticas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 238-277
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess