Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El creixement de l’alumnat estranger a les Illes Balears al llarg del curs 2005-2006. Una aproximació als resultats acadèmics i a la seva integració escolar
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  En aquest capítol de l’Anuari pretenem: - Continuar en la línia dels dos anys precedents,amb la presentació de les dades de l’alumnat estranger a les Illes Balears corresponents al curs escolar 2005-2006, des d’una perspectiva de continuïtat. - Indicar els resultats dels programes institucionals d’atenció i/o suport a l’alumnat estranger desenvolupats per la Conselleria d’Educació: professorat de suport, formació específica del professorat per atendre les necessitats específiques d’aquest alumnat, tallers interculturals, etc. - Analitzar els resultats acadèmics de l’alumnat estranger en relació amb la resta de l’alumnat autòcton i detectar les propostes que els centres educatius proposen com a mecanismes de millora de la situació actual. ; En este capítulo del anuario pretendemos: - Continuar en la línia de los dos años precedentes, con la presentación de los datos del alumnado extranjero en las Islas Baleares, correspondientes al curso escolar 2005/2006, des de una perspectiva de continuidad. - Indicar los resultados en relación a los programas institucionales de atención y apoyo al alumnado extranjero desarrollados por la Conselleria de Educación: profesorado de apoyo, formación específica del professorado para atender las necesidades específicas de este alumnado, los talleres interculturales, etc. - Analizar los resultados académicos del alumnado extranjero en relación al resto del alumnado autóctono y detectar las propuestas que los centros educativos proponen como mecanismos de mejora de la situación actual.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 196-236
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess