Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els models d’escolarització a Mallorca: les relacions entre l’escola pública i l’escola privada
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier ; Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Escoles públiques ; Escoles privades ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  En aquest article abordam la relació entre escola pública i escola privada, i apuntam una sèrie de tendències de la gestió escolar a Mallorca. En un primer moment, es presenta una fonamentació teòrica, en la qual es revisen els factors condicionants de l’escolarització, l’evolució de l’educació i la societat a les Illes Balears i la construcció d’un sistema escolar modern. En un segon moment, s’analitzen les dades recents sobre l’escolarització a Mallorca, en els nivells educatius obligatoris i l’educació infantil, aprofundint en la relació existent entre el tipus de titularitat (pública o privada-concertada) i les característiques dels municipis: el seu caràcter rural-urbà, l’activitat econòmica predominant, la ubicació o la dimensió territorial. ; En este artículo se aborda la relación entre la escuela pública y la escuela privada y se apuntan una serie de tendencias de la gestión escolar en Mallorca. En un primer momento se presenta una fundamentación teórica, en la que se revisan los factores condicionantes de la escolarización así como la evolución de la educación y la sociedad en las Islas Baleares y la construcción de un sistema escolar moderno. En un segundo momento, se analizan los datos recientes sobre la escolarización en Mallorca en los niveles educativos obligatorios y la educación infantil, profundizando en la relación existente entre el tipo de titularidad (pública o privada-concertada) y las características de los municipios: su carácter rural-urbano, la actividad económica predominante, la ubicación o la dimensión territorial.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 176-195
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess