Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears
Autor/es Garcias Salvà, Maties
Matèries en català: Escoles d'idiomes -- Illes Balears
Matèries en castella: Escuelas de idiomas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Language schools -- Spain-- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest treball estudia el procés d’implantació a les Illes Balears dels estudis especialitzats d’idiomes que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes (EOI). S’hi fa una anàlisi de la normativa estatal vigent fins ara que determina els plans d’estudis que s’imparteixen en aquests centres públics. S’hi analitza també la nova legislació que l’Estat ha aprovat els darrers anys (LOQE, LOE), la qual determinarà una nova estructura dels estudis de les EOI. ; Este trabajo estudia el proceso de implantación en las Islas Baleares de los estudios especializados de idiomas que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas (EOI). En él se hace un análisis de la normativa estatal vigente hasta ahora y que determina los planes de estudio que se imparten en dichos centros públicos. Se analiza también la nueva legislación que el Estado ha aprobado en los últimos años (LOCE, LOE), la cual determinará una nueva estructura de los estudios de las EOI.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 158-174
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess