Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats especials. Descripció de la situació a les Illes Balears
Autor/es Forteza Forteza, Dolors ; Verger Gelabert, Sebastià
Matèries en català: Educació ; Educació especial -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación especial -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Special education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Amb el text que presentem a continuació el nostre objectiu és oferir un conjunt de dades descriptives sobre l’educació de l’alumnat amb necessitats especials a les Illes Balears.A partir d’aquesta radiografia i del procés històric que marca l’Educació Especial, procés que exposem en un primer moment, aportem per finalitzar una sèrie de reflexions que es tradueixen en referents per al futur, en la nostra opinió vertaders reptes que l’EDUCACIÓ hauria d’assumir per afavorir l’aprenentatge de qualsevol alumne. ; Con el texto que presentamos a continuación nuestro objetivo es ofrecer un conjunto de datos descriptivos sobre la educación del alumnado con necesidades especiales en las Islas Baleares. A partir de esta radiografía y del proceso histórico que marca la Educación Especial, proceso que exponemos en un primer momento, aportamos para finalizar una serie de reflexiones que se traducen en referentes para el futuro, en nuestra opinión verdaderos retos que la EDUCACIÓN debe asumir para favorecer el aprendizaje de cualquier alumno.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 100-123
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess