Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Elements de reflexió per a l’anàlisi del sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Política educativa -- Illes Baleares
Matèries en castella: Política educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education policy -- Spain -- Balearic Isalnds
Resum-Abstract:  Un dels objectius d’aquesta introducció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2006 és donar elements per analitzar la realitat educativa de les Illes Balears durant el darrer curs escolar; no es tracta, doncs, de dur a terme una anàlisi exhaustiva i profunda sobre l’estat de l’educació a les Illes Balears, sinó de fer una selecció dels punts més significatius que ens poden ajudar a conèixer, a comprendre les línies fonamentals sobre les quals es desenvolupa el sistema educatiu balear, tant a nivell escolar com a nivell universitari.Tanmateix, cal constatar que el desenvolupament d’aquesta anàlisi any rere any implica, d’entrada, poder assenyalar les tendències que ens poden ajudar a tenir una radiografia clara del sistema escolar de les Illes Balears. Així doncs, en aquesta introducció d’enguany, a més de fer referència als trets més significatius del sistema educatiu de la comunitat autònoma, també es farà referència a alguns dels treballs de l’Anuari 2006. ; Uno de los objetivos de esta introducción del Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2006 es proporcionar elementos para analizar la realidad educativa de las Islas Baleares durante el último curso escolar; no se trata, pues, de llevar a cabo un análisis exhaustivo y profundo sobre el estado de la educación en las Islas Baleares, sino de realizar una selección de los puntos más significativos que nos puedan ayudar a conocer, a comprender las línea fundamentales sobre las que se desarrolla el sistema educativo balear, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. No obstante es necesario constatar que el desarrollo de este análisis implica, de entrada, poder señalar las tendencias que nos pueden ayudar a tener una radiografía clara del sistema escolar de las Islas Baleares. Así pues, en esta introducción del presente año, además de hacer referencia a las características del sistema educativo de la comunidad autónoma, también nos referiremos a algunos de los trabajos del Anuari 2006.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 14-41
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess