Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’anuari de l’educació de les Illes Balears del 2006: un instrument per comprendre, millorar i prestigiar el sistema educatiu balear
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Matèries en català: Educació ; Anuaris
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Yearbooks
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 10-12
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess