Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Normativa de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es Rincón Verdera, Joan Carles
Matèries en català: Català ; Educació -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Catalan language ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’article presenta una panoràmica general de la legislació que regula tant l’ensenyament com l’ús de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes Balears. Intenta establir les bases normatives sobre les quals se sustenta la normativa (Estatut i Llei de normalització) i sintetitza les disposicions més rellevants. Com a conclusions fa una sèrie de consideracions sobre els aspectes generals d’aquesta legislació i es fixa en les darreres normes aparegudes. ; El artículo presenta una panoràmica general de la legislación reguladora de la enseñanza y el uso de la lengua catalana en el sistema educativo de las Illes Balears. Intenta establecer las bases normtivas sobre las cuales se sostiene dicha normativa (Estatu y Ley de normalización lingüística) y sintetiza las disposiciones de mayor relevancia. Concluye con unas consideraciones sobre los aspectos generales de esta legislación y se detiene en las últimas normas publicadas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 364-379
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess