Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Robòtica a l’IES S’Arenal
Autor/es Jaume Sastre, Joan ; Alarcón, Marco A.
Matèries en català: Educació ; Robòtica ; Instituts de batxillerat -- Illes Balears -- Mallorca (S'Arenal)
Matèries en castella: Educación ; Robótica ; Escuelas secundarias -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Robotics
Resum-Abstract:  Es tracta de la descripció d’una experiència realitzada a l’IES de s’Arenal sobre robòtica en el marc de l’assignatura de Tecnologia com a optativa de Tecnologia de la Informació i Comunicació del batxillerat cientificotecnològic. En aquest context, s’ha desenvolupat un circuit digital programable de molt baix cost i capaç de dur a terme aquesta part del currículum amb l’ajuda d’uns quants elements externs també molt econòmics. Amb el circuit es poden controlar petits processos de forma autònoma, amb l’ajuda d’un ordinador. L’aplicació més espectacular seria un sistema mecatrònic senzill per apropar l’alumnat a l’apassionant món de la robòtica. Aquest sistema mecatrònic està lligat, per definició, per tres grans àrees del coneixement tecnològic: l’electrònica, la mecànica i la informàtica. ; Se trata de la descripción de una experiencia realizada en el IES de s’Arenal sobre robótica en el marco de la asignatura de Tecnología como optativa de Tecnología de la Información y de la Comunicación del Bachillerato científico-tecnológico. En este contexto, se ha desarrollado un circuito digital programable de muy bajo coste y capaz de llevar a cabo esta parte del currículo con la ayuda de unos cuantos elementos externos, también muy económicos. Con él se pueden controlar pequeños procesos de forma autónoma, con la ayuda de un ordenador. La aplicación más espectacular seria un sistema mecatrónico sencillo para aproximar al alumno al apasionante mundo de la robótica. Este sistema mecatrónico está ligado, por definición, por tres grandes áreas de conocimiento tecnológico: la electrónica, la mecánica y la informática
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 334-340
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess