Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Organització pedagògica del CP Norai (Port d’Alcúdia) (1988-2005)
Autor/es Trobat Vanrell, Conxa ; Tomás Magraner, Maite
Matèries en català: Educació --Illes Balears -- Mallorca (Port d'Alcúdia) ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Alcúdia) ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article s’analitza l’organització pedagògica del CP Norai (1988-2005) del Port d’Alcúdia (Mallorca). Es tracta d’un centre que, en el marc de la seva autonomia escolar, ha desenvolupat una línia pedagògica específica de la qual són partíceps tots i cada un dels membres de la comunitat educativa. Amb aquesta línia pedagògica es pretén donar resposta a la diversitat social i educativa. ; En este artículo se analiza la organización pedagógica del CP Norai (1988-2005) del Port d’Alcúdia (Mallorca). Se trata de un centro que, en el marco de su autonomía escolar, ha desarrollado una línea pedagógica específica de la que son partícipes todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Con ella se pretende dar respuesta a la diversidad social y educativa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 318-333
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess